Jak moderní technologie proměňují klasické stavebnictví?

Moderní technologie

Co vše už moderní technologie, počítačové programy, nové softwary, robotické stroje či umělá inteligence dokázaly ve stavebnictví ovlivnit? Dalo by se až říct, že skoro všechno. Domy i jiné stavby už se totiž dávno dělají jinak než třeba před třiceti lety. Nové technologie ovlivňují nejen způsob, jakým se domy a budovy staví a jak se stavby navrhují. Od základu je vše jinak než bývalo.

BIM – Building Information Modeling

Pokud nejste z oboru stavebnictví, nejspíš vám zkratka BIM nic neříká. Stavařům, architektům a inženýrům ale rozhodně ano. Jednou z hlavních změn, které totiž moderní technologie přinesly do stavebnictví, je rychlé a mnohonásobné zlepšení kvality a přesnosti plánování a navrhování staveb. Je to právě díky softwarům, které odborníkům s touto velmi náročnou prací pomáhají. Jedná se zejména o BIM (Building Information Modeling), ale velmi používaný je i software CAD (Computer-Aided Design neboli počítačem podporované projektování).

Díky nim je možné navrhovat budovy s velkou přesností a všemi detaily. Dají se naplánovat i jednotlivé fáze každého projektu. Je už běžné s nimi navrhovat budovy v trojrozměrných modelech. A pozitiva? Kromě toho, že to pomáhá minimalizovat chyby (a tedy zbytečné náklady), klienti hned vidí, co se bude stavět, a mohou lépe upřesnit svá přání a představy.

Robotizace a automatizace

Další oblastí, ve které stavebnictví prošlo obrovskou proměnou, je robotizace a s ní spojená automatizace. Díky vývoji různých softwarových řešení se při stavbách už běžně používají robotické stroje a mnoho strojů pracuje zcela automatizovaně. Zvládají tak plnit nejrůznější úkoly, které dříve vykonávali lidé, ale díky strojům je to rychlejší, bez chyb, bez zbytečného rizika pro pracovníky a nakonec je to i levnější. Možná byste nevěřili, že roboti na stavbách už zvládají stavět zdi, kladou na určená místa izolaci nebo třeba provádějí různé montáže.

3D tisk

3D tisk je zcela revoluční technologií, která se začíná používat v mnoha oblastech lidského života. Někdo s ní experimentuje, někdo na ní postavil svůj byznys. A vytisknout na 3D tiskárně dnes už lze prakticky cokoliv. Takže není divu, že se 3D tisk prosazuje i ve stavebnictví. Jak? Dají se tak například vytvářet komplexní a přesné tvary a struktury.

Prefabrikáty

I když na tom na první pohled není nic moderního, opak je pravdou. Ve stavebnictví se v čím dál větší míře začíná prosazovat používání takzvaně prefabrikovaných stavebních prvků. To jsou prvky vyráběné v průmyslových halách, které se pak jen dopravují na staveniště a tam se skládají skoro jako stavebnice lego. Budovy tak stojí rychleji než kdy dřív. Což je nejen výhodnější a účinnější, ale minimalizuje se tím i  množství odpadu na staveništi. Nemluvě o tom, že právě prefabrikované stavební prvky mohou být mnohem energeticky úspornější a ekologičtěji vyráběné než ty klasické.

Přečtěte si také Rozmach technologií v 21. století nebo I průmysl může být ekologický. Nevěříte?

Fotografie