Průmysl a lidé – jak přilákat nové síly?

Kvalifikovaní pracovníci

Mnoha lidem by se mohlo zdát, že v průmyslu může být zaměstnaný úplně každý. K čemu vzdělání, k čemu zkušenosti? Stát u pásu a něco montovat, to zvládne přece i průměrně zručný člověk se základní školou! Ale opak je pravdou. V mnoha oblastech průmyslu jsou zkušení, vzdělaní a schopní lidé zcela klíčoví – bez nich by podniky nefungovaly, výroba by se zadrhávala a nikdo by pořádně nevěděl, co a jak má dělat. Jenže sehnat pro svůj podnik takové schopné lidi může být docela oříšek. Na trhu jich totiž není tolik, kolik by jich bylo leckdy potřeba.

Krize pracovních sil

Proč má tolik průmyslových podniků problém sehnat zaměstnance? Ať už ty do managementu nebo ty běžné, do výroby? Na vině je zvyšující se konkurence na trhu práce, stárnutí populace a také nedostatečná kvalifikace pracovníků. Udržet si stávající zaměstnance také nemusí být vždy snadné, protože vždy je tu možnost jít někam jinam, za lepším platem nebo lepšími pracovními podmínkami.

Správný výběr

Patříte i vy k těm, kdo do svého průmyslového podniku marně shání nové zaměstnance a nejste si jisti, jak a kde najít ty nejlepší, nejzručnější, nejčestnější a další „nej“? Získání kvalifikovaných pracovníků může být náročné a jde leckdy o zdlouhavý a náročný proces – jak pro HR manažera, tak i pro uchazeče o práci.

Firem je dnes na trhu spoustu, takže uchazeči si mohou vybírat víc než kdy dřív. Takže podnik musí být schopen nejen přilákat kvalifikované uchazeče, ale musí je přesvědčit, že je jim schopen nabídnout zajímavou pozici, která jim umožní rozvíjet jejich schopnosti a dá jim možnost udělat kariéru. O finančních a jiných bonusech nemluvě.

Jak přilákat zaměstnance do průmyslu?

Chystáte-li se na náborovou akci, je potřeba udělat si pro ni řádnou přípravu, na které bude spolupracovat celý tým lidí. Využívejte různé marketingové a komunikační strategie, připravujte propagační materiály a točte videa, prezentujte svůj podnik na pracovních veletrzích. A buďte také aktivní na sociálních sítích, kde se dají sehnat noví zaměstnanci poměrně snadno – pokud víte, jak na to.

Co zaměstnancům nabídnout?

Kvalitní zaměstnanec chce i náležité ohodnocení. Ale ani to nemusí stačit. Pokud tedy stojíte o to, aby u vás zaměstnanci zůstávali, byli u vás rádi a byli motivováni k co nejlepším pracovním výkonům, musíte jim nabídnout víc než jen peníze.

Důležité je zejména průběžné vzdělávání pracovníků. Zdaleka nejde jen o odbornou přípravu a trénink, ale organizujte i další kurzy a školení. Nabídněte také flexibilní pracovní podmínky (třeba možnost částečné práce z domova, flexibilní pracovní dobu atd.). A nakonec vylepšujte i firemní kulturu a pracovní prostředí.

Přečtěte si také Jak moderní technologie proměňují klasické stavebnictví? nebo I průmysl může být ekologický. Nevěříte?

Fotografie