Historie

Jak probíhala a co přinesla průmyslová revoluce?

12. 9. 2022

Průmyslová revoluce bylo období významného rozvoje průmyslu a technologií. Mělo vliv na změny v zemědělství, společnosti a výrobě v Anglii a dalších zemích v 18. a 19. století. Jak se celý proces projevil?