Jak probíhala a co přinesla průmyslová revoluce?

Jak probíhala průmyslová revoluce?

Průmyslová revoluce bylo období v historii, které se vyznačovalo významným rozvojem průmyslové výroby a technologických inovací, které se projevily v rozvoji strojů a mechanizací práce, vzniku továren, vývoji nových technologií a změnách v zemědělství a sociální struktuře společnosti. Tento proces se začal rozvíjet v Anglii v 18. století a postupně se rozšířil do dalších zemí. Zejména do Evropy a Severní Ameriky.

Hlavními znaky průmyslové revoluce byly:

 1. Rozvoj strojů a mechanizace práce: Došlo k významnému rozvoji strojů, zejména parních strojů, které umožnily výrobu zboží rychleji a efektivněji než ruční práce.
 2. Vznik továren: V důsledku rozvoje strojů a mechanizace práce se začaly vytvářet velké továrny, ve kterých se vyráběly různé druhy zboží. Továrny byly většinou umístěny v blízkosti zdrojů energie, jako byly řeky nebo uhelné doly.
 3. Vznik nových technologií: Průmyslová revoluce přinesla také řadu nových technologií, jako například parní dmychadla, která umožnila výrobu oceli, nebo první stroje na tisk knih a novin.
 4. Změny v zemědělství: Dále přinesla změny v zemědělství, kdy se začaly používat nové stroje a technologie, které zvýšily výnosy ze zemědělských plodin.
 5. Změny v sociální struktuře společnosti: Průmyslová revoluce také vedla ke změnám v sociální struktuře společnosti, kdy se začaly formovat nové třídy, jako například vlastníci továren a dělníci. Došlo také k přesunu obyvatelstva z venkova do měst, kde se vyrábělo zboží.

Kdo se podílel na průmyslové revoluci?

Na rozvoji průmyslové revoluce se významně podílela řada lidí. Dnes jsou považováni za její představitele nebo 'otce průmyslové revoluce'. Kdo mezi ně patří?

 • James Watt: Je považován za 'otce parního stroje' a významně se podílel na rozvoji parních strojů, které se staly klíčovými pro průmyslovou revoluci.
 • Richard Arkwright: Je považován za 'otce továrenského průmyslu' a vynalezl první stroj na předení vlny, který umožnil výrobu levnějších a kvalitnějších tkanin.
 • Samuel Slater: Je považován za 'otce amerického průmyslu'. Do Spojených států přinesl první parní stroj, který umožnil výrobu tkanin v továrnách.
 • John Kay: Vynalezl 'fly shuttle', což byl stroj, který umožnil rychlejší přepravu tkanin při tkaní.
 • Robert Owen: Tzv. 'otec socialistického myšlení' byl průkopníkem v oblasti sociálních reform. Věřil, že lepší podmínky pro pracovníky v továrnách povedou k vyšší produktivitě a zlepšení kvality života.
 • Henry Cort: Považován za 'otce oceli'. Vynalezl první stroj, který umožnil výrobu levnější a kvalitnější oceli. Tento vynález byl velmi důležitý pro rozvoj průmyslové revoluce, protože umožnil výrobu širokého spektra výrobků z oceli, jako jsou například koleje pro železnice nebo důlní nářadí.

Přečtěte si také, proč je 3D tisk důležitou součástí současného průmyslu a co vše je spojeno s výrobou umělých hmot.

Fotografie