Výroba umělých hmot dnes a tehdy

Stručná historie výroby umělých hmot

Umělé materiály, především plast, se vyrábí z ropy nebo jiných základních surovin. Historie výroby plastu sahá až do 19. století, kdy byl vynalezen první plastický materiál - celuloid. Ten byl vynalezen v roce 1869 americkým chemikem Johnem W. Hyattem jako náhrada za drahé a nedostupné materiály, jako byly kosti nebo slonovina. Byl vyroben z nitrocelulózy a kolofonie a byl používán především pro výrobu filmových pásů a hracích karet. Celuloid byl velmi populární a stal se prvním plastem, který se používal masově.

V průběhu 20. století se objevily další typy plastů, jako je například bakelit, který byl vynalezen v roce 1909 německým chemikem Leo Baekelandem. Bakelit byl první termo formovatelný plast, což znamená, že se dal nahřát a tvarovat. Byl používán především pro výrobu elektrických výrobků, jako jsou například zásuvky nebo vypínače.

Vynález polyethylenu a otázka ekologie

V roce 1939 byl vynalezen další nový typ plastu - polyethylen, který se stal velmi populární pro výrobu plastových obalů a sáčků. V průběhu 20. století se objevilo mnoho dalších nových plastů, jako je například PVC, polypropylen nebo akrylát, které se používají pro různé účely dodnes, jako je výroba potrubí, autodílů nebo lékařských přístrojů. V současné je plast jedním z nejdůležitějších materiálů v moderní společnosti.

V posledních letech se ale stále více začíná řešit problém s odpady z plastu, které jsou velkým zatížením pro životní prostředí. Plast se velmi pomalu rozkládá a může způsobovat škody na ekosystémech a zdraví lidí. Proto se stále více začíná řešit otázka jeho recyklace a vývoj nových, ekologičtějších plastů, které by měly nižší dopad na životní prostředí.

Současné využití umělých hmot

V jakém duchu se nese využití umělých hmot v dnešní době? Důraz je kladen především na ekologii.

  • Vývoj nových, ekologičtějších plastů s nižším dopadem na životní prostředí.
  • Zvyšující se tlak na recyklaci plastu a snížení množství plastových odpadů.
  • Využití plastu pro 3D tisk a výrobu nových produktů.
  • Výzkum možností využití bioplastů z obnovitelných zdrojů.
  • Zvyšující se pozornost na škody způsobené plasty v přírodě, zejména na mořské živočichy a ekosystémy.
  • Zvyšující se využití plastu pro výrobu lehkých konstrukčních materiálů pro automobilový průmysl a letectví.
  • Výzkum využití plastu pro výrobu energetických článků a baterií.
  • Vývoj nových technologií pro zpracování plastových odpadů, například pomocí pyrolýzy nebo mikrovlnného zpracování.
  • Využití plastu pro výrobu biodegradabilních obalů a sáčků.
  • Výzkum vlivu různých chemických látek používaných při výrobě plastů na lidské zdraví a životní prostředí.

Přečtěte si také, co vše obnáší 3D tisk a jak probíhala a co přinesla průmyslová revoluce.

Fotografie