I průmysl může být ekologický. Nevěříte?

Průmysl může být eco-friendly

Není pravda, že by průmyslová výroba nemohla být ekologičtější. Majitelé továren a dalších závodů sice tvrdí, že se snaží, ale obvykle se nesnaží dost. Tato snaha je totiž velmi finančně náročná, leckde by muselo dojít k totální změně postupů a musel by se změnit postup celé výroby, včetně používání jiných materiálů a využívání jiných typů paliv. Ale existují cesty, jak by každý podnik, každá průmyslová hala, každý výrobní závod mohl pracovat šetrněji k životnímu prostředí a více tak chránit klima i přírodu.

Snížení odpadů

Většina průmyslových oblastí produkuje velké množství odpadů. Přijde jim to jako přirozené a jistou logiku to má. Ale v dnešní době existují možnosti, jak množství odpadů snížit. Dobrou cestou je používání recyklovaných materiálů, případně následná recyklace aspoň těch částí odpadů, které zrecyklovat jdou. Případně existují metody, jak množství odpadu snížit, ale obvykle to opět není levné a málokomu se do této investice dobrovolně chce.

Obnovitelné zdroje energie

Každá výroba potřebuje zdroje energie, které umožní vyrábět dané produkty. Ale mnohem šetrnější než používat neobnovitelné zdroje energie by bylo používat ty obnovitelné. V dnešní době k tomu existuje celá řada technologií v čele s fotovoltaickými elektrárnami, solárními elektrárnami, využíváním energie z vody či větru.

Ochrana vody a půdy

Velmi často se stává, že v důsledku výroby je zamořena okolní půda nebo vodní toky a zdroje. Je to velký problém, a to nejen pro zemědělce a vodní živočichy, ale znečištění může být někdy životu nebezpečné i pro lidi. Proto by se všechny průmyslové podniky měly snažit podnikat kroky i tímto směrem a hlídat si, co a kam vypouštějí a zda nejde výrobu uzpůsobit tak, aby neohrožovaly život ve svém okolí.

Zlepšení efektivity výroby

Dalším krokem, jak přispět k ochraně životního prostředí, je nahrazení zastaralých procesů výroby novými, ekologičtějšími a šetrnějšími technologiemi. V mnoha oblastech už jsou takové technologie dostupné a záleží jen na vedení konkrétních podniků, aby poslechlo zdravý rozum a nasadilo tyto již dostupné technologie do výroby.

Sice to většinou obnáší určité počáteční investice, ale ty by se díky modernějším postupům měly brzy vrátit – a moderní technologie jsou obvykle šetrné k životnímu prostředí.

Zajímá-li vás, co nejzásadnějšího se v této oblasti v posledních letech stalo, přečtěte si článek Rozmach technologií v 21. století. Nebo zjistěte, jak probíhá Výroba umělých hmot dnes a tehdy.

Fotografie