Gotika a vynález lomeného oblouku

Historie lomeného oblouku v gotice

Lomený oblouk je jedním z nejcharakterističtějších prvků gotické architektury. Tento typ oblouku se objevil poprvé ve střední Evropě v 12. století a brzy se rozšířil po celém světadíle.

Původně byly lomené oblouky používány především v románské architektuře, ale v gotické architektuře se staly jedním z hlavních prvků. Od klasických plných oblouků se liší tím, že jsou tvořeny několika menšími oblouky spojenými dohromady. Toto řešení umožňovalo postavit vyšší a širší stavby s menším počtem pilířů a sloupů, což umožnilo vybudovat velkolepé chrámy a katedrály s velkými prosklenými plochami.

Lomené oblouky se objevily poprvé v německém městě Modena v roce 1135 a brzy se rozšířily do Francie, kde byly použity při výstavbě slavné katedrály Notre Dame v Paříži. Gotická architektura se rychle rozšířila po celé Evropě a lomené oblouky se staly jedním z nejdůležitějších prvků této architektonické doby.

Používaly se nejen při výstavbě katedrál, ale také při výstavbě klášterů, paláců a dalších staveb. Tento typ oblouku se stal významným prvkem také při výstavbě mostů.

Lomené oblouky se používaly po celé Evropě až do počátku 16. století, kdy byly postupně nahrazovány novými architektonickými prvky, jako jsou klenby a kupole. I přesto ale zůstaly jedním z nejcharakterističtějších prvků gotické architektury a dodnes se používají při výstavbě některých staveb.

Které stavby byste měli rozhodně navštívit?

Teď už se podívejme na konkrétní historické gotické stavby v Česku, které byste rozhodně neměli minout.

  1. Pražský hrad - největší a nejvýznamnější stavba gotického období v Česku, pocházející z 13. století.
  2. Karlštejn - hrad nedaleko Prahy, postavený Karlem IV. v 14. století.
  3. Katedrála sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze - nejvýznamnější katedrála v Česku, postavená v letech 1344-1388.
  4. Katedrála sv. Bartoloměje v Plzni - jedna z největších katedrál v Česku, postavená v letech 1295-1365.
  5. Kostel sv. Petra a Pavla v Kutné Hoře - kostel z 13. století, známý svým bohatě zdobeným interiérem.
  6. Katedrála sv. Ducha v Olomouci - významná katedrála z 13. a 14. století v Moravské metropoli.
  7. Hrad Český Šternberk - středověký hrad na Šternbersku, postavený v 14. století.
  8. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech - kostel ze 14. století s bohatě zdobeným interiérem a s významnými gotickými okenicemi.
  9. Katedrála sv. Jiří v Brně - významná katedrála v Moravské metropoli, postavená v letech 1243-1320.
  10. Kostel Panny Marie Sněžné v Praze - kostel z 14. století s bohatě zdobenými okenicemi a klenbami se zajímavou historií.

Přečtěte si také, jaké má v dnešní době využití 3D tisk a jak probíhala a co přinesla průmyslová revoluce.

Fotografie