3D tisk jako důležitá součást dnešního průmyslu

Jak vypadá proces 3D tisku?

3D tisk z plastu je technologie, která umožňuje vytvořit třídimenzionální objekty ze syntetických polymerů pomocí digitálních modelů. Proces 3D tisku z plastu se skládá z několika základních kroků.

  1. Příprava modelu: Nejdříve je nutné vytvořit digitální 3D model objektu, který se má vytisknout. To lze udělat například pomocí CAD (Computer-Aided Design) software nebo skenováním fyzického objektu.
  2. Příprava tiskového stroje: Poté je třeba připravit tiskový stroj na tisk. To zahrnuje nasazení plastového materiálu do zásobníku a nastavení tiskových parametrů, jako je teplota tiskové hlavy a rychlost tisku.
  3. Tisk: Při samotném tisku se plastový materiál nahřeje a vyteče z tiskové hlavy, která ho nanáší ve vrstvách na tiskovou plochu. Tisková hlava se pohybuje po ploše podle digitálního modelu a tiskne jednotlivé vrstvy plastu, dokud není objekt hotov.
  4. Dokončení: Po dokončení tisku je nutné objekt vyjmout z tiskové plochy a nechat ho vychladnout. Poté může být objekt opracován pomocí různých nástrojů, jako jsou pilníky nebo brusky, nebo může být použit přímo.

V závislosti na konkrétním tiskovém stroji a plastovém materiálu mohou být k dispozici různé druhy 3D tisku z plastu, jako například Fused Filament Fabrication (FFF), Stereolithography (SLA) nebo Digital Light Processing (DLP). Každá z těchto metod používá odlišné techniky pro tisk objektů a má různé výhody a nevýhody.

K čemu lze 3D tisk využít?

3D tisk z plastu může být v průmyslu využíván k vytvoření různých objektů, které jsou používány v mnoha odvětvích. Mezi některé z možných použití 3D tisku z plastu v průmyslu patří následující.

  1. Výroba prototypů: 3D tisk je často používán k vytvoření prototypů nových výrobků, což umožňuje testovat jejich funkčnost a kvalitu dříve, než se pustíte do plné výroby.
  2. Výroba náhradních dílů: Pokud se v průmyslu potřebujete rychle zbavit nějakého porouchaného nebo chybějícího dílu, může být 3D tisk výhodným řešením, protože umožňuje rychle vyrobit náhradní díl přímo na místě.
  3. Výroba speciálních nástrojů a příslušenství: 3D tisk může být také využíván k výrobě speciálních nástrojů nebo příslušenství, která jsou přizpůsobena konkrétním potřebám průmyslového procesu.
  4. Výroba komponentů pro automobily a letectví: může být využíván také k výrobě různých komponentů pro automobily a letadla, jako jsou například nárazníky, kapoty nebo palubní desky.
  5. Výroba medicínských přístrojů a zdravotnického vybavení: 3D tisk najdete také při výrobě různých medicínských přístrojů a zdravotnického vybavení, jako jsou například ortopedické pomůcky, kování pro chirurgické nástroje nebo přístroje pro sběr vzorků.

Přečtěte si také co vše je spojeno s výrobou umělých hmot a jak probíhala průmyslová revoluce.

Fotografie